Aby otrzymać GP wyślij wiadomość sms (lista serwerów na dole strony)

Treść Numer Koszt Opt/Open  Retro  Hardcore Preview
SIM.TIBIACC 7136 1,23 zł 10 k 2 k 6 k 20 k
SIM.TIBIACC 7355 3,69 zł 35 k 7 k 20 k 70 k
SIM.TIBIACC 7555 6,15 zł 70 k 15 k 45 k 140 k
SIM.TIBIACC 91055 12,30 zł 160 k 35 k 100 k 290 k
SIM.TIBIACC 92055 24,60 zł 330 k 75 k 210 k 610 k
SIM.TIBIACC 92555 30,75 zł 430 k 100 k 250 k 700 k
SIM.TIBIACC 91455 17,22 zł  25 Tibia Coins  25 TC  25 TC  25 TC

W wiadomości zwrotnej otrzymasz SMS z kodem. Użyj go w formularzu po prawej stronie. Jeśli jestem dostępny, gp dostaniesz parcelem w 5min.

Kontakt: gpallegro@wp.pl

Lista serwerów

Optional PVP Astera Calmera Candia Celesta Fidera Guardia Harmonia Honera Luminera Magera Menera Nerana Olympa Pacera Refugia Secura Unitera
Open PVP Amera Antica Aurea Aurera Aurora Bellona Danera Efidia Elera Elysia Fortera Garnera Iona Irmada Julera Justera Kenora Kronera Neptera Nika Pythera Quilia Rowana Shivera Silvera Solera Tenebra Thera Umera Valoria Vinera Xantera Yanara Zanera
Retro PVP Morta Mortera Calva Calvera Chrona Eldera
Hardcore PVP Dolera Inferna Hydera
Preview Aurora Aurera